Smíchovská SPŠ Praha

Smíchováská střední průmyslová škola škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, orientuje se na řešení problémů skutečného života a vývoj reálných produktů, nejen v oblasti virtuální reality, internetu věcí a kybernetické bezpečnosti. 

Podnikavost v každé oblasti akčního plánování

Jak formulovat důraz na samostatnost a tvořivost žáků do podoby priorit a cílů ve školním akčním plánu (ŠAP)