Zajímavosti a inspirace ze škol v kraji

SŠ zdravotnická Turnov

Zkušenosti školy: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem; Průvodce čtenářskými dílnami

 

Obchodní akademie Liberec

Od 1. ročníku se žáci učí průběžně pracovat s textem – pochopit smysl, vyhledat potřebné informace, adekvátně je zpracovat a využít, spolupracovat při vyhledávání podkladů atd.

 

SŠSSD Liberec: Školní akční plán by neměl být dílem jednotlivce

Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci patří k těm, které zpracovávají svůj první školní akční plán. Ředitel Jan Samšiňák chce do jeho tvorby vtáhnout maximum pedagogů – úspěšný plán podle něj nikdy nemůže vzniknout jen v ředitelně.