ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ ZKUŠENOSTI

SUPŠ Jihlava-Helenín

Budoucí oděvní designéry učí tandem tvořený pedagožkou a módními návrháři

 

SPŠ Třebíč

Žáci staví (nejen) Tatru - Střední průmyslová škola v Třebíči usiluje o spojení kvality vzdělávání a bezprostředního kontaktu s reálným světem práce

 

Spolupráce VŠ polytechnické Jihlava se středními školami kraje

Inspirativní příklad, jak podpořit zájem žáků o polytechnické vzdělávání - spolupráci vysoké školy se středoškoláky podporuje i kraj

 

SŠ stavební Třebíč

Spolehlivý zahraniční partner, který je díky německému duálnímu systému odborného vzdělávání úzké propojen s reálnou firemní praxí - to je výhoda, jíž škola využívá pro zajištění dlouhodobých mobilit žáků stavebních oborů. 

 

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Zajímavé příklady: Tandemové výuka s odborníkem v rámci Základů společenských věd; Anglické divadlo v režii žáků

 

VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem

Škola nabízí tři čtyřleté maturitní obory a sedm tříletých zakončených výučním listem, má rovněž propracovaný program dalšího vzdělávání a aktivně se účastní řady celostátních i krajských projektů.

 

Agro Škola Pozdatín

Současný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil přispívá v řadě oborů k prohlubování spolupráce škol a firem. Přibývá případů, kdy se zaměstnavatelé rozhodují o založení vlastní soukromé školy. Patří k nim i třebíčská společnost Agro 2000, s. r. o., která se rozhodla agronomy i zootechniky vychovávat ve vlastní Soukromé střední škole zemědělské.

 

SŠ obchodní a služeb SČMDS Žďár nad Sázavou

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou je jednou z páteřních škol regionu. Nabízí vzdělávání v 5 učebních, 2 maturitních a jednom nástavbovém oboru. Zároveň je i místním centrem celoživotního učení.

 

SŠ stavební Jihlava

Nabízí vzdělání v maturitních, tříletých i dvouletých učebních oborech, nástavbové studium a je známá především novátorským přístupem k řešení odborných praxí žáků na pracovištích.