Školy v kraji

 

Jak vychovat potravinářské experty

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin. Je jednou z více než padesáti SŠ a VOŠ Zlínského kraje zapojených do akčního plánování.

 

Ctíme historii a díváme se dopředu

Mnohé střední školy vznikly sloučením škol zcela odlišných oborů. Zdaleka ne všem se podařilo vytvořit tak vnitřně provázaný celek, aby učitelé, žáci i veřejnost vnímali školu jako jeden živý organismus. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště prozradí své know-how při budování pocitu sounáležitosti, ale i při podpoře iniciativy a podnikavosti svých žáků.

 

Zajímavá zkušenost ze spolupráce škol a firem

Bez kvalitní odborné průpravy a spolupráce s firmami nejde žáky kvalitně připravit na praxi, shodují se střední a vyšší odborné školy ve Zlínském kraji. Jenže napříč republikou se ozývá, že dnešní mladí nemají zájem a firmy o ně příliš nestojí… Jak to dělají tam, kde spolupráce funguje?    

 

Zajímavá zkušenost ze spolupráce škol a firem

Ctíme historii a díváme se dopředu