Školy v kraji - zajímavosti a inspirace

Postupně Vám budeme představovat zajímavé zkušenosti a inspirativní příklady využitelné při krajském akčním plánování

Gymnazium Nový Jičín

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium Nový Jičín. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí ŠAP.