Zajímavosti a inspirace ze škol v kraji

Postupně Vám budeme představovat zajímavé zkušenosti a inspirativní příklady využitelné při krajském akčním plánování

SOŠ Frýdek Místek

Zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.

 

SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě

Motto této jediné chemické SPŠ v Moravskoslezském kraji zní: Příroda je život, život je chemie, chemie je budoucnost. K přípravě na budoucnost tu patří kromě moderního vybavení a obsahové aktualizace výuky s ohledem na dění v oboru také maximální ohled na životní prostředí, aktivní zapojení do života města Ostravy i akční plánování rozvoje školy.

 

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín nabízí 8 vzdělávacích oborů typu E (v oblasti potravinářství, pečovatelská práce, ve stavebnictví). Do první vlny akčního plánování se zapojila zpracováním plánu aktivit.  

 

Gymnazium Nový Jičín

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium Nový Jičín. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí ŠAP.