Zajímavosti a inspirace z praxe kraje a škol

Realizační tým KAP umožnil učitelům být opět zvídavými žáky

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci  uspořádal realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji pro pedagogy základních a středních škol.