Zajímavosti a inspirace z praxe kraje a škol

Gymnázium Boženy Němcové

Prioritou tohoto šestiletého gymnázia je výuka matematiky, českého jazyka a cizích jazyků. Škola zároveň klade důraz na rozšířenou nabídku volitelných předmětů, které si žáci volí.

 

Realizační tým KAP umožnil učitelům být opět zvídavými žáky

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci  uspořádal realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji pro pedagogy základních a středních škol.