Školy mají zájem o spolupráci se zaměstnavateli

Spolupráce se zaměstnavateli je pro střední a vyšší odborné školy v regionu prioritou, dlouhodobější strategie a plány na spolupráci přitom vytváří jen asi 20 % z nich. Téměř polovina škol (44 %) se navíc potýká s nedostatečnou disciplínou a motivací žáků pro práci v reálném pracovním prostředí. Vyplývá to z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), do něhož se zapojily téměř všechny střední a vyšší odborné školy v ČR.

Na odborný výcvik nebo praxi do firem posílá své žáky většina škol v Karlovarském kraji (75 %), zhruba dvě pětiny z nich (39 %) ovšem poukazují na malou dostupnost firem vhodných pro obory, které vyučují. Stejnému podílu škol komplikuje situaci finanční náročnost zdravotních prohlídek a pojištění žáků před vstupem na pracoviště. SOŠ, gymnázia a VOŠ navíc často narážejí na nezájem firem o spolupráci. Učiliště zase upozorňují, že firmy kladou na schopnosti a znalosti žáků příliš vysoké nároky.

Příkladem úspěšné spolupráce je v kraji partnerství společnosti WITTE Nejdek s několika středními školami. Firma vyrábí komponenty pro automobilový průmysl a se svými téměř dvěma tisíci zaměstnanci patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu. Možnost získat praktické zkušenosti poskytuje ve svých provozech například žákům posledního ročníku oboru nástrojář ze SOŠ a SOU Nejdek, která jako jediná v Karlovarském kraji dlouhodobě vyučuje tento obor.

Podle Martiny Poštové ze společnosti WITTE se díky soustavné spolupráci firmy a školy daří úspěšně měnit pohled studentů a jejich rodičů, pedagogů i široké veřejnosti na odborné vzdělávání. „Našim společným cílem je poskytnout praktický návod, jak zvyšovat úroveň technického vzdělávání nejenom v naší škole, ale také dát příklad a předávat zkušenosti z této spolupráce ostatním školám a firmám,“ uvedl odborný garant za školu Petr Baumann.

Krajské akční plánování podpoří spolupráci škol se zaměstnavateli

Průzkum NÚV dále ukázal, že více než polovina škol v regionu (58 %) zapojuje odborníky z praxe přímo do výuky a přibližně ve dvou pětinách škol (42 %) se zástupci zaměstnavatelů účastní závěrečných zkoušek. Tuto formu spolupráce využívají zejména učiliště, odborníky z firem zve do zkušebních komisí 82 % z nich. Možnost absolvovat stáže ve firmách nabízí učitelům přibližně čtvrtina škol.

SŠ a VOŠ v Karlovarském kraji by v oblasti spolupráce se zaměstnavateli pomohlo především zajištění financí na organizaci odborné výuky na pracovištích firem, na pomůcky, pojištění a dojíždění k zaměstnavatelům. Školy by svým žákům chtěly umožnit také stáže v zahraničních firmách, což by podpořilo i výuku cizích jazyků. SOŠ by kromě toho pomohla příprava strategie spolupráce se zaměstnavateli a dalšími partnery, učiliště by uvítala podporu náborových aktivit prováděných ve spolupráci se zaměstnavateli.

Průzkum ve školách se uskutečnil formou elektronického dotazníku, který obdržely všechny SŠ a VOŠ v České republice. Z celkového počtu 1365 obeslaných škol jich dotazník vyplnilo 98 %. Šetření je součástí projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), podrobné výsledky pro jednotlivé kraje a další informace jsou k dispozici na www.pkap.cz.

Cílem aktivit krajského akčního plánování je sladění vzdělávací politiky na školské, krajské a národní úrovni a zkvalitnění vzdělávání. Kromě spolupráce škol se zaměstnavateli to znamená mimo jiné i podporu polytechnického vzdělávání, kompetencí k podnikavosti nebo rozvoj kariérového poradenství. Projekt P-KAP poskytuje v tomto procesu školám i krajům metodickou podporu a umožní efektivní podporu škol prostřednictvím Evropských strukturálních fondů.

red