V první fázi se do krajského akčního plánování zapojilo 58 %  středních a vyšších odborných škol  – ke konci roku 2018 má zpracovaný svůj první školní akční plán 701 škola, plán aktivit má 88 škol. Postupně se věnují realizaci jednotlivých naplánovaných úkolů a s odstupem času mohou vyhodnocovat, jak se jim daří blížit se k cílům, které si stanovily.