58 %  středních a vyšších odborných škol se zapojilo do krajského akčního plánování – v první polovině roku 2018 mají zpracovaný svůj první školní akční plán nebo plán aktivit a postupně začínají s realizací jednotlivých naplánovaných cílů.