55 %  středních a vyšších odborných škol má zájem zpracovávat svůj školní akční plán.