V první fázi se do krajského akčního plánování zapojilo 58 %  středních a vyšších odborných škol  – svůj první školní akční plán má zpracovaný 701 škola, plán aktivit má 88 škol. Školy se postupně věnují realizaci jednotlivých naplánovaných úkolů a a průběžně vyhodnocují, jak se jim daří blížit se k cílům, které si stanovily.  Od roku 2019 se SŠ a VOŠ průběžně zapojují do druhého plánovacího období, tzv. období KAP II.