Sdílené tipy pro vzdělávání na dálku

Opatření proti šíření koronaviru změnilo 2. pololetí školního roku 2019/2020 způsobem, jaký jsme ještě nezažili. Uzavření škol otevírá široké možnosti pro rozvoj a využívání vzdělávání na dálku. Dobrých nápadů, užitečných rad i materiálů ke sdílení přibývá, mnohdy jsou ale roztříštěné a k potenciálním adresátům se nedostanou. Proto bychom vám rádi zprostředkovali kanály s tipy na distanční vzdělávání a sdílení informací a materiálů.

Národní pedagogický institut České republiky rozeslal na školy Speciál pro výuku na dálku – 2 elektronické bulletiny s odkazy na webináře (dostupné i po odvysílání), na sdílené digitální učební materiály, testy zprostředkovávané ČŠI aj. Řada z nich je využitelná i ve středním školství. Po dobu mimořádné situace bude pokračovat s vydáváním týdenního Infospeciálu NPI ČR

Speciál vzdělávání na dálku č. 1, č. 2

Výzva ke sdílení materiálů a zkušeností ze SSPŠ Praha: Pedagogové i žáci Smíchovské SPŠS mají zkušenosti s využitím digitálních technologií i možnostmi distančního vzdělávání. Ředitel  školy Ing. Radko Sáblík nabízí: "... Pojďme sdílet své nápady, pojďme sdílet příklady dobré praxe. Nabízím k tomu portál www.ucime.online, který vytvořili a spravují absolventi a studenti mojí školy. ..."