Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Strategie vlády ČR, která určuje rozvoj vzdělávání do roku 2020, jasně deklaruje, že působení středních škol se postupně rozšíří z poskytování počátečního vzdělávání, tedy vzdělávání žáků a studentů o vzdělávání dospělých, a tím naplní koncept celoživotního učení.  Pro školy to znamená, že budou využívat svého personálního a materiálního zázemí oborů, které vyučují i ve prospěch dospělých občanů, a postupně se stanou centry celoživotního učení (CŽU). Tím rozšíří cílovou skupinu vzdělávaných z žáků a studentů i na dospělou populaci včetně vzdělávání starší generace.  

cel.gif 

 INSPIROMAT PROJEKTU P-KAP – příklady z praxe krajů a škol jako inspirace pro vaše akční plánování v oblasti rozvoje škol jako center celoživotního učení


POJETÍ TEMATICKÉ OBLASTI ROZVOJ ŠKOL JAKO CENTER CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V PROJEKTU P-KAP

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti Rozvoj škol jako center celoživotního učení využitelné při strategickém řízení a akčním plánování v této oblasti s ohledem na různé cílové skupiny. (Archiv - vývoj pojetí pro realizační týmy KAP a decizní sféru v průběhu projektu)


Fotolia_40344925_Subscription_XL.jpg

Co mohou střední a vyšší odborné školy v oblasti dalšího vzdělávání (DV) poskytovat:

1) Další vzdělávání v oblasti profesního vzdělávání (rekvalifikační programy DV a doplňující vzdělávání – rozšiřující, prohlubující a aktualizační programy DV)   

2) Proces uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (zkoušky pro uznání profesní kvalifikace podle standardů Národní soustavy kvalifikací  – NSK podle Zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  č. 179/2006 Sb.) včetně modulových programů DV vycházejících ze standardů profesní kvalifikace, kterré v případě potřeby uchazeči před zkouškou absolvují (např. je-li tento proces hrazen úřadem práce). 

3) Občanské další vzdělávání dospělých (představuje 8 oblastí rozvoje podle konceptu EU, tedy jaké občanské kompetence by měl mít občan Evropy):

V oblasti osobnostního rozvoje a sebeřízení:
-        znalost řešení problémů;
-        komunikace v mateřském jazyce včetně čtenářské gramotnosti;
-        komunikace v cizím (evropském) jazyce;
-        matematické gramotnosti a její praktické aplikace (např. finanční gramotnost);
-        přírodovědné gramotnosti, digitální gramotnosti, připravenost na podnikání.

V oblasti zdravého životního stylu:
-       výchova ke zdraví včetně pohybových aktivit a programů zdravotní prevence a přípravy na stárnutí;
-       civilní ochrana obyvatel;
-       regionální témata a rozvoj občanské aktivity.

4) Vzdělávání starší generace (nabídka programů DV pro vzdělávání seniorů), mezigenerační vzdělávání.

5) Poskytování zájmového vzdělávání dospělých, případně i dětí, včetně spolupráce se základními školami (ZŠ) v oblasti mimoškolního vzdělávání (zájmové kroužky pro žáky ZŠ v  oblasti odbornosti školy v prostorech a s vybavením střední školy, společné projekty…). 

Součástí metodické podpory jsou proto i zajímavé a inspirativní příklady z praxe  škol a firem v jednotlivých krajích.Podívejte se na videometodiky k této oblasti:

 

Ve čtvrtek 14. října 2021 byl napaden YouTube účet NPI ČR a je nyní nedostupný. 

 

Útočník a jeho motivace nám nejsou známy. V současné době pracujeme na obnově zálohovaných videí, aby byla opět brzy dostupná nejen na nově chystaném YT kanálu NPI ČR, ale také na všech našich webových stránkách, kde jste zvyklí si je pouštět.

Část I.: Pojmy, legislativa Část II.: Další vzdělávání SŠ a VOŠ
 P_KAP_videometodika_CZU1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení  P_KAP_videometodika_CZU2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení

 

Část III.: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Část IV.: Další vzdělávání – občanské vzdělávání dospělých
 P_KAP_videometodika_CZU_3.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení  P_KAP_videometodika_CZU_4.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení
Část V.: Další vzdělávání – vzdělávání starší generace Část VI.: Specifika pedagogického projektování
 P_KAP_videometodika_CZU_5.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení  P_KAP_videometodika_CZU_6.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení
Část VII.: Specifika plánování a tvorba ŠAP
 P_KAP_videometodika_CZU_7.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení


Strategické dokumenty


Kurzy DVPP k podnikavosti, na které lze využít šablony SŠ,najdete v aktualizované tabulce.

Seznam-DVPP_podnikavost_2017-10_FIN.xlsx


Garant této oblasti intervencí

PhDr. Jana Bydžovská


Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Rozvoje škol jako center celoživotního učení i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

 

Metodická podpora projektu P-KAP v oblasti intervence CŽU

Metodická podpora vychází z konceptu rozvoje gymnázií, středních a vyšších odborných škol jako center celoživotního učení (CŽU) a potřebných dovedností k poskytování dalšího vzdělávání dospělých (DVD).