Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Hlavním důvodem pro rozvoj kariérového poradenství jsou zvyšující se nároky na jednotlivce nabízejícího své schopnosti na trhu práce, na němž je stále těžší se zorientovat. Jde o službu, ke které by měl být rovný přístup na základě dobrovolnosti klienta. a která za optimálních podmínek vede k úsporám jak pro klienta, který činí informovaná rozhodnutí o vlastní profesní budoucnosti, tak pro stát, kde služba působí jako prevence dlouhodobé nezaměstnanosti.  Od rozvoje kariérového poradenství ve středním školství si lze slibovat snížení nezaměstnanosti absolventů, snižování počtu předčasných odchodů ze vzdělávání a naopak vyšší množství žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování aktuálního vzdělávání.

Na úrovni středních škol lze odlišit tři oblasti rozvoje kariérového poradenství:

Fotolia_15015106_Subscription_XXL.jpg

  1. Kurikulární oblast, kde žáci dostávají užitečné informace v rámci běžné výuky (např. předmět Člověk a svět práce). Znakem zdařilého rozvoje v této oblasti na konkrétní škole je schopnost učitelů informovat žáky o relevanci vyučovaného v praxi.

  2. Oblast interních služeb kariérového poradenství, kde žáci školy mohou na základě vlastního zájmu navštěvovat skupinové či individuální poradenství. Znakem vysokého stupně rozvoje služeb kariérového poradenství na škole je vysoká dostupnost individuálních konzultací pro žáky po celý školní rok, kde služby kariérového poradenství jsou odděleny od služeb poradenství výchovného.

  3. Oblast externích služeb kariérového poradenství, kde škola organizuje návštěvy jiných poradenských pracovišť (např. PPP, IPS ÚP) nebo si škola platí služby, které by jinak měla problém zajistit (např. sběr a vyhodnocení psychometrických dat). Podoby zdařilého rozvoje této oblasti se mohou značně lišit podle typů škol – na gymnáziích může jít o spolupráci s vysokými školami, odborně orientované školy obvykle mají zájem na spolupráci s výraznými regionálními zaměstnavateli v daném oboru.


Cílem rozvoje kariérového poradenství projektu P-KAP je podpořit samostatnou roli kariérového poradce na škole a pomoci zajistit adekvátní prostory pro poskytování služeb i odpovídající technické zajištění. Metodické vedení projektu P-KAP je motivováno snahou zapojit širší okruh pedagogických pracovníků do diskuse o kariérovém poradenství na škole tak, aby praktická využitelnost předávaných poznatků byla patrná při výuce napříč předměty.

Principy poskytování kariérového poradenství na různých školách jsou stejné, mírné rozdíly lze očekávat v aktivitách doplňujících kariérové poradenství v závislosti na typu školy. Například u odborných škol bude vždy důležité rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli, oproti tomu pro ekonomické obory může být perspektivní propojit kariérové poradenství na škole s výchovou k podnikavosti a kreativitě.

Součástí metodické podpory jsou proto i zajímavé a inspirativní příklady z praxe v jednotlivých krajích.


Pojetí oblasti kariérového poradenství pro potřeby RT KAP

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti kariérového poradendství využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny. Následující verze je určená zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu bude dále rozšiřováno a konkretizováno, zejm. formou seminářů pro realizační týmy KAP v jednotlivých krajích.  

P_KAP_Pojeti_Karierove_poradenstvi.pdf Pojetí tématické oblasti Rozvoj kariérového poradenství – ke stažení


 

Podívejte se na videometodiky k této oblasti:

Rozvoj kariérového poradenství a ŠAP   Rozvoj kariérového poradenství – zpracování ŠAP
 
 PKAP_videometodika_KARIPO_1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení     PKAP_videometodika_KARIPO_2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení 

 

Garant této oblasti intervence

RNDr. Petr Pokorný

Mgr. Eva Růtová