Roboti naše řemeslníky o práci nepřipraví

Podle některých předpovědí s robotizací a automatizací může zaniknout až polovina současných pracovních míst. V SOŠ Jarov se o budoucnost svých absolventů nebojí.

„Chytří lidé už dnes nestudují vysokou, ale dělají instalatéry,“  řekl v roce 2015 překvapeným investorům na Wall Street bývalý starosta New Yorku a úspěšný byznysmen Michael Bloomberg.

Zdá se vám to na prahu 4. průmyslové revoluce podivné tvrzení? Miloslav Janeček, ředitel SOŠ stavební a zahradnické na pražském Jarově s ním souhlasí.

Fotolia_2634699_Subscription_XL.jpg

„Průmysl 4.0 nás bezpochyby zasáhne, proto se na něj připravujeme. Technika jde stále dopředu, a musí to být vidět i v našich dílných,“ říká ředitel Miloslav Janeček. Obkladače, instalatéry či malíře však  podle něj robot, minimálně v bližší buducnosti, nenahradí. Schopnosti, znalosti a šikovné ruce řemeslníků budou dál potřeba. „Ve stavebních oborech automatizace a robotizace jejich cenu na trhu práce nesníží,“ domnívá se David Fresar, zástupce ředitele pro organizační záležitosti. Má na starosti mimo jiné i projekt akčního plánování ve škole a koordinaci týmu, který se na zpracování a naplňování školního akčního plánu podílí. Rozvoj odborného a polytechnického vzdělávání je jeho důležitou součástí.

Výsledky soutěží napoví…

Jedním z objektivních způsobů, jak porovnat úroveň škol nabízejících stejné vzdělávací obory, jsou podle zástupců SOŠ Jarov odborné soutěže žáků. Zvlášť pokud jde o soutěže s regionálními koly, jejichž vítězové se probojovávají do celostátního finále.  „Jsme pyšní na to, že už téměř deset let se dostáváme do celorepublikového finále instalatérů, umisťujeme se mezi 6 nejlepšími školami z celé republiky. Dlouhodobé čelní umístění dokládá, že úroveň našich učitelů odborného výcviku je vysoká. Objektivnost výsledků navíc zaručují řemeslnické cechy, které pracovávají zadání a podílejí se na hodnocení soutěžních úkolů,“ říká ředitel Janeček.

Spolupráce s cechy jako nejvýznamnějšími sociálními partnery má pro školu význam i při získávání kontaktů a referencí na firmy coby partnery odborných praxí, při hledání vyučujících z řad odborníků, ale i výrobců nářadí či materiálů pro odborný výcvik žáků. Oboustranně přínosná je například spolupráce s firmou Barvy laky Hostivař. Miloslav Janeček: „Za symbolickou cenu  dostáváme barvy před koncem expirační lhůty nebo v  pomačkaných plechovkách, které by byly těžko prodejné. Výrobce by navíc musel platit ekologickou likvidaci. My je rádi a prakticky okamžitě spotřebujeme na našich cvičných pracovištích.“ Dalším příkladem praktického využití obtížně prodejného zboží jsou palety s poškozenými kusy obkladů a dlažeb. Rozbité kusy ve škole využijí k nácviku řezání, celé k výuce pokládky. 

Výsledkem spolupráce školy s novým partnerem, firmou Veolia, je i otevření nového oboru  od září 2018. „Je to reakce na potřeby trhu, která zapadá do naší stavebně zahradnické nabídky,“ doplňuje zástupce Fresar.

Škola jako truhlářská, malířská či stavební firma

Díky vybavenosti dílen je škola schopná fungovat jako středně velká truhlářská firma.  „90 % truhlářské výroby jsou externí zakázky. Přijímáme objednávky na zakázkovou výrobu nábytku, oken, dveří, kuchyňských linek, vestavěných skříní…“ vysvětluje Zdeněk Šerák, zástupce pro odborný výcvik stavebních oborů. Žáci sice na zakázce pracují o něco déle než zkušení řemeslníci, benefitem pro zákazníka je však nižší cena a zaručená kvalita, na níž průběžně dohlíží učitel odborného výcviku.

Žáci oboru malíř mají po základním zvládnutí řemesla na starosti malování veškerých prostor rozsáhlého areálu školy. Cvičné místnosti slouží na výuku náročnější technik a zkoušení nových materiálů (např. pohledový beton, nejrůznější štuky, včetně těch aktuálně moderních, jež vypadají jako rezavá stěna). Na základě dlouhodobé smlouvy má žákovská malířská četa s jedním učitelem odborného výcviku trvalou základnu na ministerstvu dopravy – malují všechny prostory počínaje chodbami a konče pracovnou ministra.

Nastoupíte k nám po vyučení?

Od druhého ročníku žáci většiny stavebních oborů vyrážejí na praxe do reálného pracovního prostředí. Budoucí instalatéři jsou typickým příkladem těch, kteří vykonávají praxi v menších, mnohdy i rodinných firmách nebo u jednotlivců. I v tomto oboru má škola stálou zakázku: 5-6 členná žákovská údržbářská četa s učitelem odborného výcviku má svoji základu v budově ČVUT na Karlově náměstí.

„Komunikaci se zaměstnavateli, u nichž probíhají praxe žáků, obstarávají nejzkušenější mistři. Mají na starost individuální výuku, jsou denně v terénu. Kontrolují, aby žák ve firmě nebo u řemeslníka nefungoval jen jako přidavač, uklízeč, pomocník, ale aby opravdu dělal odbornou práci podle potřeb našeho školního vzdělávacího programu,“ doplňuje ředitel. Při současném nedostatku lidí není výjimkou, že šikovní žáci dostávají od firem pracovní nabídky už v průběhu své praxe, někdy už i ve druhém ročníku.

Škola se zároveň snaží žáky odborně připravit v souladu s nejmodernějšími trendy. „Zpracovali jsme velký projekt na podporu výuky instalatérů. Plánujeme vybudovat instalatérský cvičný polygon – žáci by tak mohli simulovat kompletní instalaci přes počítače a reálné senzory v jedné velké místnosti s rozvody vody pod tlakem, s rozvody plynu i odpaní vody. Taková zařízení si dnes mohou dovolit jen velké firmy v rámci školení zaměstnanců. My chceme, aby to bylo běžnou součástí odborné přípravy našich žáků. Náš absolvent tak může mít lepší pozici na trhu práce,“ vysvětluje ředitel Janeček.

Foto: Fotobanka NÚV