V říjnu 2018 uplyne z celkového času projektu  50 %.