V sprpnu 2020 uplynulo z celkového času projektu 75 %.