V lednu 2020 uplynulo z celkového času projektu 67 %.