V listopadu 2017 uplynulo z celkového času projektu  30 %.