V červnu 2018 uplynulo z celkového času projektu  42 %.