V dubnu 2018 uplyne z celkového času projektu  41 %.