V září 2017 uplyne z celkového času projektu  25,7 %.