Přetrvávají problémy s přípravou instruktorů praktického vyučování u zaměstnavatelů

Opatřením, které školy uvádějí jako jedno z nejméně častých a které ve srovnání obou vln dotazníkového šetření dokonce pokleslo o 3 p. b., je vzdělávání instruktorů realizujících výuku na pracovištích zaměstnavatelů. Přitom role instruktorů praktického vyučování, kteří nejsou pedagogickými pracovníky školy, ale  zaměstnanci firmy, je nezastupitelná. Nezřídka jsou to lidé, kteří mohou pomoci udržet žáka ve vzdělávání. Zejména pokud jde o žáky, kteří v teoretické přípravě selhávají a lepších výsledků dosahují v praxi. Nezanedbatelným vedlejším efektem je tak i zvýšení žákova sebevědomí, hrdost na výsledky vlastní práce, zvýšení pocitu odpovědnosti, možnost zažít úspěch a také lepší motivace k práci.

O tom, že se nad kvalitou praktického vyučování stále více zamýšlejí i sami zaměstnavatelé, svědčí fakt, že od poloviny roku 2017 zaznamenal NÚV zájem o proškolení lektorů (podle kurzu vytvořeného v projektu Pospolu) také ze strany samotných firem či regionálních hospodářských komor.

Jihočeská hospodářská komora zareagovala na potřebu textilních firem v regionu, které usilovaly o resuscitaci oboru Výrobce textilií. Jihočeské hospodářské komoře se nakonec podařilo vyškolit instruktory ze strakonických a píseckých firem, protože praktická příprava žáků v roce 2017/2018 nově otevřeného tříletého oboru Výrobce textilií probíhá kvůli zrušeným dílnám výlučně na pracovištích firem.

Fotolia_81384879_mal

Mezi firmy, které o proškolování instruktorů v minulosti projevily zájem a na většině míst pravidelně instruktory vzdělávají, patří např. Continental Barum, Dopravní podnik města Brna, Dopravní podniku hl.m. Prahy, ČEZ, Škoda AUTO, TOS Varnsdorf a Třinecké železárny, Metrostav, BRAVO, ale také např. Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Právě pracovištěm otrokovické firmy Barum Continental projde ročně cca 60 žáků. Díky vyváženému přístupu k potřebám žáků a firmy se během tří let podařilo výrazně snížit dříve problematické absence při praktickém vyučování. Kromě stipendijního programu jsou klíčem k úspěchu také kvalitně proškolení instruktoři a vnímání žáků jako nedílné součásti pracovního kolektivu. Vlastimil Volf byl v roce 2015 jedním z účastníků pilotního kurzu Instruktor, který vznikl v projektu Pospolu. Později se stal lektorem kurzu, který si od Národního ústavu pro vzdělávání převzal a adaptoval ho pro konkrétní potřeby své firmy, instruktorů ve výrobě a žáků. V současné době je ve firmě 98 proškolených instruktorů, kteří se věnují žákům. Firma pořádá školení instruktorů každoročně, vždy ve 3 turnusech po 20 lidech, a to na dvoudenním výjezdu. Dále bylo proškoleno 38 instruktorů individuálně. Při standardním školení nových instruktorů jsou zapojeni i vybraní učitelé samotné SPŠ Otrokovice. Pro pozici instruktora jsou vybíráni zaměstnanci, kteří nejsou zatíženi výkonovou normou a mohou se žákům více věnovat. Jde současně o zaměstnance, kteří se vzdělávání žáků věnovat chtějí. 

Témata školení instruktorů i některé aktivity se každý rok obměňují. Pro inspiraci k inovacím a sdílení zkušeností se pan Volf vydává na návštěvy do středisek praktického vyučování nebo výcvikových středisek  jiných firem. Při vzdělávání instruktorů se klade důraz také na praktický nácvik jednání s různými typy žáků, využíváno je např. hraní rolí. Právě toto instruktoři podle zpětné vazby, kterou hlavní instruktor zjišťuje, ocenili nejvíc.

Instruktoři jsou odměňováni částkou 20 Kč/hod. S ohledem na certifikované úkony a operace i na tematický plán výuky jsou někteří k vedení žáků využíváni více a jiní méně. Sami instruktoři své proškolení oceňují jako přínosné, protože jim usnadňuje přímou práci se žáky. Pozici hlavního instruktora ve firmě zastává pan Volf, který ve spolupráci se školou tvoří tematický plán odborného výcviku, stará se o veškerou administrativu, eviduje a kontrolu docházku, připravuje testy pro žáky, navrhuje odměny pro žáky i instruktory a rozděluje žáky do provozu k jednotlivým instruktorům ve výrobě.   http://www.nuv.cz/p-kap/financni-motivace-zaka-je-zaklad

Foto: Fotobanka NÚV