Praktická příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zaměstnavatelé se někdy zdráhají vzít na svá pracoviště žáky s výchovnými problémy či specifickými vzdělávacími potřebami. Zpravidla také proto, že nemají dostatečnou trpělivost, znalosti ani personální kapacity na to, aby se jim mohli odpovídajícím způsobem věnovat. Přitom jde o žáky, kteří si odborné dovednosti a teorii osvojují podstatně lépe právě přímou, praktickou zkušeností. Získání pracovních návyků a poznání reálného pracovního prostředí je pro ně zejména s ohledem na hrozící předčasné ukončení studia velmi klíčové.

Zajistit přípravu žáků se SVP na pracovištích nemusí být sci-fi

Přestože se někteří zaměstnavatelé zdráhají vzít na svá pracoviště žáky s výchovnými problémy či specifickými vzdělávacími potřebami, Střední škola profesní přípravy v Hradci Králové  umožňuje už řadu let svým žákům získat praktickou zkušenost u zaměstnavatelů již od prvního ročníku.