Pozvánka na semináře pro tvůrce ŠAP

Pro tvůrce školních akčních plánů (ŠAP), kteří se chystají tvořit ŠAP poprvé, jsme připravili semináře ke klíčovým tématům akčního plánování.

Vybírat můžete z termínů v Praze a v Brně. Níže najdete seznam všech seminářů, včetně termínů a místa konání.

Každý seminář bude zaměřen na představení principů akčního plánování ve třech vybraných oblastech intervencíObsah seminářů byl navržen tak, aby v jejich průběhu načerpali potřebné informace především ti zástupci škol, kteří s psaním ŠAP zatím nemají mnoho zkušeností. Seminář je určen nejen pro školy, ve kterých ŠAP nebyl napsán, ale i pro jednotlivce, kteří se k psaní (příp. revidování) ŠAP v jejich škole chtějí připojit.

Semináře povedou naši odborní garanti intervencí ve spolupráci s odbornými garanty v krajích.

Před seminářem doporučujeme prostudování základních metodických materiálů pro psaní ŠAP, které najdete na stránkách P-KAP v sekci Metodická podpora: Materiály metodické podpory pro období KAP II, r. 2019–2022.

 

Na seminář se můžete přihlásit kliknutím na vybraný termín. Otevře se Vám přihlašovací formulář, v němž se zaregistrujete. Počet míst je omezený.


Seminář 1

program:

  • Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti
  • Podpora polytechnického vzdělávání
  • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Termíny:

 


 

Seminář 2

program:

  • Podpora inkluze
  • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
  • Rozvoj kariérového poradenství

 

Termíny:

 


 

Seminář 3

program:

  • Digitální kompetence
  • Čtenářská a matematická gramotnost
  • Rozvoj výuky cizích jazyků

Termíny:

 

V případě dotazů kontaktujte prosím odborného garanta ve Vašem kraji.

Těšíme se na viděnou na seminářích.

Tým P-KAP