SSPŠ a pomoc s modernizací odborného vzdělávání

Smíchovská střední průmyslová škola v Praze je po 115 letech existence druhou nejstarší průmyslovkou v Praze. Na rozvoji školy a modernizaci výuky jednotlivých předmětů se tu významně podílejí i její úspěšní absolventi, s nimiž škola aktivně udržuje kontakty.

SSPŠ v Praze se snaží do chodu školy významně zapojovat jak aktivní žáky, tak své absolventy. Škola například pořádá kulaté stoly, kde se potkávají zaměstnanci, absolventi a stávající žáci školy a kde se řeší otázky dalšího rozvoje školy i modernizace výuky jednotlivých předmětů.

Fotolia_39127270_Subscription_XXL.jpg

Ředitel Ing. Radko Sáblík si tohoto typu spolupráce velmi cení a říká: „Jsem nesmírně rád, že mnoho našich absolventů se školou nadále spolupracuje. Dle mého názoru je to velmi dobrá vizitka školy a znamená to pro ni obrovský přínos. U mnohých absolventů se jedná o dlouholetou spolupráci. Pro spolupracující absolventy se ve škole vžil pracovní název ´asistenti ředitele´, což je poněkud zavádějící, neboť zmiňovaní absolventi vykonávají na škole různé funkce.“

Řada bývalých absolventů smíchovské průmyslovky se stala řádnými zaměstnanci školy – někteří vyučují, např. předměty jako výpočetní technika, počítačové sítě, jiní lektorují odborný volitelný předmět vývoj her; další ve škole vedou PR, působí v projektovém oddělení školy nebo pečují o Virtuální školu a Cisco Akademii. Absolventi také konzultují studentské či maturitní projekty nebo koordinují spolupráci s firmami. Vytvořili a udržují internetové stránky školy, koordinují hromadné licence produktů Microsoft, lektorují kurzy zaměřené na tyto produkty (nejen pro žáky, ale i pracovníky ve školství) a podílejí na koordinaci odborných praxí pro žáky.

Někteří z absolventů školy vystupují z hlediska školy v roli odborníků z praxe, protože stále aktivně podnikají v oblasti IT nebo působí v soukromých firmách, případně pokračují v doktorském studiu na VŠ a do školy docházejí jen některé dny v týdnu. Škole se tak podařilo omladit a rozšířit pedagogický sbor, jehož odbornost žáci respektují.

 Důvěrou a odpovědností k osobnímu růstu

Žáci jsou společně s absolventy zapojeni i do konkrétních školních projektů, ti nejaktivnější mohou takto získat placenou práci na dohodu o provedení práce, případně i zkrácený pracovní úvazek. Tento přístup zároveň slouží jako inspirace i nabídka pro další žáky, aby byli také aktivní a využili příležitosti ke svému osobnímu růstu.

Žáky bere ředitel školy téměř vždy s sebou i na jednání se sociálními partnery, kteří se na žáky mnohdy při jednání obracejí i s dotazy. Díky této komunikaci získávají žáci cenné zkušenosti a učí se samostatnému vystupování i odpovědnosti za ně. Někteří pak následně reprezentují školu samostatně na konferenci či podobné akci.

Kulturu školy i vzájemné vztahy posiluje dle ředitele i zdánlivá drobnost – ve škole se o žácích hovoří zásadně jako o „studentech“. Toto označení vnímá ředitel jako vstřícnější, více respektující vůči osobnostem dospívajících a navozující větší důvěru. 

Foto: fotobanka NÚV