Kde najít pomoc při organizaci školních projektů zahraniční mobility?

Nízká motivovanost středoškolských učitelů organizovat školní programy zahraničních mobilit může být také spojena s poměrně vysokou pravděpodobnost neúspěchu při podání projektové žádosti. Tento fakt způsobuje problémy téměř třetině dotázaných škol, ukázalo dotazníkové šetření projektu P-KAP v roce 2018.

Asi nejznámější variantou podpory projektů mobility zůstávají projekty Erasmus+. Velký zájem s sebou přirozeně nese i velkou konkurenci, a proto může být zejména pro školy, které s mobilitou začínají, problematické sestavit projektovou žádost tak, aby byla úspěšná. 

william-iven-SpVHcbuKi6E-unsplash.jpg

Je tedy důležité nezapomínat, že lze využít i podporu zprostředkovanou dalšími institucemi, jako je například Česko-německý fond budoucnosti, Tandem (program podpory odborných praxí) a další. Jelikož mnoho škol odradí proces žádosti o finanční grant, je vhodné využít poradenství, které nabízí např. Dům zahraniční spolupráce nebo Tandem. Těchto bezplatných konzultací využívají i takový matadoři na poli mobility, jako je plzeňské gymnázium L. Pika.

Pokud škola není úspěšná při podávání vlastních projektových žádostí, je zde stále možnost zúčastnit se projektu v roli partnera, a nikoli organizátora. Projektovou žádost pak sestaví škola, která má více zkušeností, a tudíž je zde i vyšší pravděpodobnost úspěchu takovéto žádosti. Zde však mohou školy narazit na úskalí v podobě získání vhodného partnera mobility (zaměření školy, typ projektu, lokalita). Hledání projektového partnera mobility se může zdát jako poměrně složitý úkol, ale i zde v současnosti funguje široká podpůrná síť, která umožní každé škole najít partnera mobility, takříkajíc „na míru“. Lze využít bezplatných služeb agentur, institutů a dalších organizací, mezi něž patří již zmíněný Tandem (kontaktní databáze), Evropská rozvojová agentura (Portál mezinárodní spolupráceBurza projektů) a Česko-německý fond budoucnosti (školní partnerství). Pomoc při hledání partnerské školy mohou poskytnout i jazykové instituty, jako např. Francouzský institut http://www.ifp.cz/.

A v neposlední řadě nesmíme zapomínat na osobní kontakty a sítě, které využili vyučující gymnázia Tachov. Hlavní výhodou projektů mobility, které jsou postaveny na osobních kontaktech organizátorů, je především možnost úplné nezávislosti na projektových programech.

Foto: Unsplash, fotobanka zdarma (Photo by William Iven on Unsplash)