Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP I, r. 2016–2018

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP II, r. 2019–2022

Pojetí jednotlivých oblastí intervence pro decizní sféru ČR: společný úvod, manažerské shrnutí, SWOT analýza a podrobné pojetí oblasti: 2019

Aktualizace pojetí jednotlivých oblastí intervence pro decizní sféru ČR: 2020

Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování

Seminář pro tvůrce školních akčních plánů (únor 2019) – ke stažení materiály z proběhlých seminářů k akčnímui plánování a jednotlivým oblastem intervencí

Ve čtvrtek 14. října 2021 byl napaden YouTube účet NPI ČR a je nyní nedostupný. Týká se to i níže uvedených webinářů a videometodik.

Útočník a jeho motivace nám nejsou známy. V současné době pracujeme na obnově zálohovaných videí, aby byla opět brzy dostupná nejen na nově chystaném YT kanálu NPI ČR, ale také na všech našich webových stránkách, kde jste zvyklí si je pouštět.

Webináře na aktuální témata akčního plánování - výměna zkušeností (květen, červen 2020) - program a záznam webináří všech oblastí intervence

Videometodiky: Kromě následujících videometodik najdete několik krátkých videí na stránce každé oblasti intervence. Stručně vám představí stěžejní témata dané oblasti, nabídnou příklady činností, jimž se můžete věnovat, a provedou vás způsobem, jakým si můžete své cíle podrobně rozplánovat v návrhové části školního akčního plánu. 

Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:

 

Základní informace o ŠAP:

 Dotazníkové šetření II (sběr dat říjen-listopad 2018)

Instruktážní video k průchodu dotazníkem mapujícím potřeby SŠ a VOŠ v tematických oblastech krajského akčního plánování, jejich posun od prvního šetření (prosinec 2015/leden 2016) a cíle ve zmíněných oblastech.