Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP I, r. 2016–2018

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP II, r. 2019–2022

 

Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:

 

Základní informace o ŠAP:

 Dotazníkové šetření II (sběr dat říjen-listopad 2018)

Instruktážní video k průchodu dotazníkem mapujícím potřeby SŠ a VOŠ v tematických oblastech krajského akčního plánování, jejich posun od prvního šetření (prosinec 2015/leden 2016) a cíle ve zmíněných oblastech.