Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP I, r. 2016–2018

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP II, r. 2019–2022

Pojetí jednotlivých oblastí intervence pro decizní sféru ČR: společný úvod, manažerské shrnutí, SWOT analýza a podrobné pojetí oblasti: 2019

Aktualizace pojetí jednotlivých oblastí intervence pro decizní sféru ČR: 2020

Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování

Seminář pro tvůrce školních akčních plánů (únor 2019) – ke stažení materiály z proběhlých seminářů k akčnímui plánování a jednotlivým oblastem intervencí

Webináře na aktuální témata akčního plánování - výměna zkušeností (květen, červen 2020) - program a záznam webináří všech oblastí intervence

Videometodiky: Kromě následujících videometodik najdete několik krátkých videí na stránce každé oblasti intervence. Stručně vám představí stěžejní témata dané oblasti, nabídnou příklady činností, jimž se můžete věnovat, a provedou vás způsobem, jakým si můžete své cíle podrobně rozplánovat v návrhové části školního akčního plánu. 

Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:

 

Základní informace o ŠAP:

 Dotazníkové šetření II (sběr dat říjen-listopad 2018)

Instruktážní video k průchodu dotazníkem mapujícím potřeby SŠ a VOŠ v tematických oblastech krajského akčního plánování, jejich posun od prvního šetření (prosinec 2015/leden 2016) a cíle ve zmíněných oblastech.