Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  

Stáhněte si materiály metodické podpory

 

Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:

 

Základní informace o ŠAP: