Podpora KAP

Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 

Materiály metodické podpory:


Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování pro realizační týmy KAP: 

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o základních tematických oblastech (tzv. povinných a nepovinných oblastech intervence), jež jsou využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny. Následující verze jsou určená zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu bude dále rozšiřováno a konkretizováno, zejm. formou seminářů pro realizační týmy KAP v jednotlivých krajích.  

Podpora kompetencí k iniciativě, kreativě a podnikavosti

Podpora polytechnického vzdělávání

Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Rozvoj kariérového poradenství

Podpora škol jako center celoživotního učení

Podpora inkluze

Rozvoj výuky cizích jazyků

ICT kompetence

Čtenářská a matematická gramotnost