Podpora KAP

Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 


Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování (tzv. oblastí intervence)

V této sekci najdete především aktuální komplexní pojetí všech tematických oblastí akčního plánování (tj. povinných i nepovinných oblastí intervence) vydané v září 2021. Zároveň jsou zde ve složce archiv k dispozici starší vydání, která v průběhu trvání projektu v letech 2016-2021 vznikala.

Materiály metodické podpory v období KAP I


Materiály metodické podpory v období KAP II


Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování

Počet předčasných odchodů ze vzdělávání se prokazatelně zvyšuje. Existuje velké množství důvodů a příčin, které vedou mladé lidi k opuštění školy před jejím absolvováním, a stejně tak je velké množství opatření, které mohou pomoci tyto překážky překonat. Dokument se snaží postihnout některé z nich – dívá se přitom na předčasné odchody pohledem jednotlivých tematických oblastí, tzv. oblastí intervence, kterým se v projektu Podpora krajského akčního plánování na úrovni středního a vyššího vzdělávání věnujeme.


Příklady aktivit IKAP II 

Materiál je metodickou podporou navazující na výzvu Implementace krajských akčních plánů II vyhlášenou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Odborní garanti projektu P-KAP nabízí konkrétní příklady aktivit a podaktivit, které mohou realizační týmy zařadit do projektů IKAP II. Příklady v sobě snoubí zkušenosti z probíhající realizace IKAP I v krajích a know-how garanta příslušného tématu.


Postupy KAP

Aktualizovaný materiál MŠMT vydaný v roce 2018  je základním dokumentem stanovujícím postup tvorby a výstupy krajských akčních plánů II (dále KAP II).  Metodický pokyn pro tvorbu KAP II doplňuje materiál Postupy KAP tím, že upřesňuje zdroje a východiska pro tvorbu jednotlivých částí dokumentu KAP II, strukturu těchto částí a doporučený postup jejich tvorby.

Postupy KAP III 

s účinností od 24. února 2021 jsou zveřejněné  na stránkách OP VVV ministerstva školství. KAP III - soubor dokomentů krajského akčního plánování se vztahuje na roky 2023–2025.Přečtěte si

Ohlédnutí za webinářem „Aktivity a náměty I-KAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU“ projektu P-KAP