Podpora KAP

Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 

Materiály metodické podpory v období KAP I

Materiály metodické podpory v období KAP II

Postupy KAP“, aktualizovaný materiál MŠMT vydaný v roce 2018  je základním dokumentem stanovujícím postup tvorby a výstupy krajských akčních plánů II (dále KAP II).  Metodický pokyn pro tvorbu KAP II doplňuje materiál Postupy KAP tím, že upřesňuje zdroje a východiska pro tvorbu jednotlivých částí dokumentu KAP II, strukturu těchto částí a doporučený postup jejich tvorby.


Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování pro realizační týmy KAP: 

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o základních tematických oblastech (tzv. povinných a nepovinných oblastech intervence), jež jsou využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny. První verze (2017) jsou určené zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu je dále rozšiřováno a konkretizováno. Aktualizovaná verze (2019) pro decizní sféru obsahuje rovněž Manažerské shrnutí a podrobnou SWOT analýzu.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a  kreativě:                                      2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Podpora polytechnického vzdělávání:                                                                      2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů                                       2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzděl.:     2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj    škol jako center celoživotního učení:                                                         2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Podpora inkluze:                                                                                                       2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj výuky cizích jazyků:                                                                                      2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Digitální kompetence:                                                                                               2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Čtenářská a matematická gramotnost:                                                                     2017            2019         Manažerské shrnutí a SWOT analýza