Podívej, co umí tesař

Jednou z akcí na zvýšení zájmu o řemesla je i projekt „Podívej, co umí tesař!“, jehož cílem je propagovat tesařské řemeslo mezi žáky základní škol.

Akce "Podívej, co umí tesař!" proběhla ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2017 přímo na venkovním prostranství před budovou školy Akademie řemesel Praha – Střední školy technické v Praze 4 na Zeleném pruhu. „Chceme ukázat řemeslo jako atraktivní a perspektivní volbu pro žáka deváté třídy,“ říká PaedDr. Ivana Nechvátalové, vedoucí odd.  vzdělávání dospělých, projektů a grantů.  Prostřednictvím prezentací řemeslných oborů chce Akademie řemesel Praha – SŠt podpořit profesní orientaci žáků a přispět k rozvoji polytechnické výchovy.

Fotolia_21920308_Subscription_XXL.jpg

V rámci této propagace tesařského řemesla připravili pro žáky řemeslné workshopy a dovednostní soutěže. „Absolventi našeho rekvalifikačního kurzu tesař, pod vedením odborníka-tesaře Roberta Malého, zhotovovali dřevěné postele z masivních trámků a dřevěné lavice. Na sedmi pracovištích byli k vidění základní tesařské techniky při výrobě celodřevěných spojů a opracování povrchu dřeva, tesání trámu z kulatiny, ruční hoblování, tesání dřevěného žlábku teslicí, výroba dřevěných dubových kolíků a mnoho dalších technik. Záštitu nad akcí převzaly Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Hospodářská komora ČR.

Nedlouho předtím (28. 2.–2. 3. 2017) se v Akademii řemesel Praha konala i celorepubliková soutěž adeptů tesařského řemesla, která má přispět k rozvoji oboru a seznámit veřejnost s odbornou přípravou žáků.

K lepší profesní orientaci žáků se Akademie řemesel Praha snaží dlouhodobě přispívat i zpracováváním výukových materiálů pro 2. stupeň ZŠ k tématu Volba povolání v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Materiál nabídla všem pražským základním školám, z nichž by se mohli rekrutovat jejich budoucí žáci. Týká se kariérového poradenství obecně a zároveň přináší žákům informace o kompetencích potřebných pro trh práce, i o povoláních, která jsou na v současnosti žádána. Na webových školy je k dispozici i průvodce pro výběr správného oboru.

Foto: fotobanka NÚV