Podívej, co umí montér suchých staveb!

Představujeme vám další aktivitu Akademie řemesel Praha – Střední školy technické na podporu propagace řemeslných a technických oborů ve společnosti.

 

listy-rig-zed-home.jpg

Jak získat mladou generaci pro studium technických a řemeslných oborů? Názornými počiny a řemeslnými ukázkami, které tentokrát předvedou sami žáci stavebních oborů Akademie řemesel Praha – SŠt pod odborným vedením Rigips specialistů přímo ve Škole suché výstavby v Horních Počaplech (okres Mělník) v areálu výrobního závodu Rigips.

Rigips škola suché výstavby je rozdělena do několika stanovišť, tzv. odborných dílen, kde žáci základních škol mohou sledovat, jak přímo pod rukama montérů vznikají krásné stavební prvky.  Specifické dovednosti práce se sádrokartonem jim pod vedením odborníků z Rigips předvedou ti, kteří daný obor studují.

Celá propagační akce spojuje hned tři významné vzdělávací prvky: rozvoj technické výchovy pro žáky ZŠ, rozvoj modulového vzdělávání ve stavebních oborech na Akademii řemesel Praha a účast samotného odborníka (specialisty) ve výuce. Všichni žáci (ZŠ i SŠ) absolvují i odbornou exkurzi ve výrobním závodě Rigips v Horních Počaplech. 

Řemeslo je dnes velmi žádané a dobře hodnocené – dovednostní soutěže a řemeslné workshopy pomáhají žákům základních škol a jejich rodičům přesvědčit se, že je to skutečně atraktivní a perspektivní profesní volba.

„Akce Podívej, co umí montér suchých staveb, se koná 15. 5. 2017. Děkujeme Cechu suché výstavby za finanční zajištění dopravy. Akce bude pravidelně opakována i v novém školním roce 2017/2018,“ říká PaedDr. Ivana Nechvátalová z Akademie řemesel Praha.

Foto: archiv Akademie řemesel Praha a Rigips.