PhDr. Jana Bydžovská

jjj.jpg Garant oblasti Školy jako centra celoživotního učení

Jsem absolventkou Filozofické fakulty UK Praha, na téže  fakultě jsem absolvovala i doktorandské studium. K mé profesní historii patří pedagogické působení ve středním odborném vzdělávání, práce ústřední inspektorky na Ministerstvu zdravotnictví,  práce ředitelky odboru středního a vyššího odborného vzdělávání na MŠMT a  dlouhodobá práce v NÚV. Zde se věnuji podpoře středních škol v poskytování dalšího vzdělávání a procesů uznávání.  Vedla jsem, jako hlavní manažerka, projektové týmy  v projektech:  KRAJ – komplexní rozvoj aktivit jednotlivců, CVLK – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, UNIV 2 KRAJE – Podpora škol jako center celoživotního učení a UNIV 3 – Podpora procesů uznávání.  Všechny tyto projekty podporovaly školy k využívání svého potenciálu (profesního i materiálního) nejen pro počáteční vzdělávání, ale i ve prospěch dalšího vzdělávání, tedy ve vzdělávání dospělých občanů.  V současné době vedu v NÚV oddělení dalšího vzdělávání  a v projektu P-KAP zúročuji své zkušenosti v práci garanta intervence - Školy jako centra celoživotního učení.  

Kontakt: jana.bydzovska@nuv_cz