Pavla Chocholová

Po absolvování FF ZČU v Plzni jsem začala spolupracovat s NÚV, kde od roku 2009 působím jako metodik. Nejprve v projektu UNIV 2 KRAJE a navázala jsem rolí koordinátora v projektu UNIV 3, takže mé působení v Plzeňském kraji a spolupráce se středními školami a Odborem školství, mládeže a sportu PK má už tradici. V oblasti vzdělávání se aktivně pohybují od roku 2005 díky práci v Krajském centru vzdělávání a jazykové škole Plzeň, kde jsem působila v oblasti celoživotního učení a ESF projektů, v posledních letech spolupracuji i jako kariérová poradkyně. 

Práce odborného garanta mě baví, protože mi ‎umožňuje na regionální úrovni rozvíjet kontakty a spolupráci se školami a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání a společně s nimi se podílet na dalším rozvoji vzdělávání v kraji. Zároveň mě velmi těší být součástí celorepublikového projektu - je pro mě cenné sledovat, jak se podobná práce daří jinde v republice, vidět svou práci v širším kontextu dalších koncepčních projektů a sdílet si zkušenosti a know-how.

Kontakt: pavla.chocholova@nuv_cz