Pardubický

Fotolia_42380097_Subscription_XL.jpg kraj, desátý velikostí, jedenáctý počtem obyvatel je typický vysokým podílem lidí pracujících ve zpracovatelském průmyslu, ale i v oblasti vědy a výzkumu. V posledních letech mezi mladými lidmi přibývá absolventů maturitních oborů i vysokoškoláků. V kraji celkem působí 79 středních a vyšších odborných škol.  Dlouhodobě je pozornost kraje zaměřená na zvýšení efektivity při využívání kapacit a odborného potenciálu škol. Důležitým cílem je zkvalitnit nabídku vzdělávání i úspěšnost a uplatnitelnost absolventů na trhu práce na celostátní i krajské úrovni. Krajské akční plánování je přitom chápáno jako nástroj ke zlepšení řízení škol, hodnocení kvality ve vzdělávání i plánování strategických úkolů na úrovni kraje i jednotlivých škol. Proto se do něj také školy v Pardubickém kraji aktivně zapojují.

Odborný garant v Pardubickém kraji

Ing. Elena Pešková


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

a další novinky ze vzdělávací oblasti v Pardubickém kraji 


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE ZE ŠKOLY V KRAJI