Mgr. Petr Paníček

_2191129944.jpg Garant oblasti Školy jako centra celoživotního učení

Po studiu SPŠ v Uherském Hradišti jsem absolvoval Vyšší odbornou školu se zaměřením na ekonomiku a zahraniční obchod a následně začala moje profesní dráha učitele, vychovatele a trenéra. Po návratu z USA jsem byl přijat do SOU Uherský Brod jako učitel odborných ekonomických předmětů, později jsem se stal zástupcem ředitele pro teoretickou výuku. Mezitím jsem si doplnil vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro střední školy se zaměřením na ekonomiku, marketing a právo na Ostravské univerzitě v Ostravě. Dále jsem pracoval v oblasti podnikového vzdělávání a stal jsem se ředitelem ZŠ Uherský Brod - Újezdec. V současné době pracuji v projektu P-KAP, společně s paní doktorkou Bydžovskou, jako garant rozvoje škol jako center celoživotního učení . 

kontakt: petr.panicek@nuv_cz