P-KAP v médiích

Jednotlivé tematické oblasti krajského akčního plánování a zajímavé příklady z praxe škol a krajů byly postupně představovány v odborných médiích Speciál pro SŠ (příloha časopisu Řízení školy určená managementu středních škol), Školní poradenství v praxi, Komora.cz (časopis Hospodářské komory ČR)