Olomoucký

Olomiu.jpg kraj je osmým největším a šestým nejlidnatějším krajem ČR. Oproti celorepublikovému průměru je zde vyšší podíl venkovského osídlení a většina obyvatel má střední vzdělání (bez maturity i s maturitou) zejména v technických oborech a v zemědělství. Celkově v kraji působí téměř sto středních a vyšších odborných škol.  K základním strategickým záměrům ve vzdělávací oblasti patří zvyšování kvality, snižování nerovností ve vzdělávání i rozvoj a zvyšování kompetencí učitelů, aby školy byly schopné připravovat své absolventy pro budoucnost. Účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol představuje krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy v Olomouckém kraji. 

 Odborný garant v Olomouckém kraji

PaedDr. Jiří Polášek


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Olomouckém kraji 

příloha č.5_KAP č.1_Akční plán_OLK.pdf
KAP č.1_OLK.pdf


ŠKOLY V KRAJI