Obchodní akademie Liberec

Od 1. ročníku se žáci učí průběžně pracovat s textem – pochopit smysl, vyhledat potřebné informace, adekvátně je zpracovat a využít, spolupracovat při vyhledávání podkladů atd.

Funkční čtení na Obchodní akademii Liberec