Metodická podpora

Metodická podpora projektu P-KAP směřuje ke krajům i jednotlivým středním a vyšším odborným školám zapojeným do krajského akčního plánování. Zahrnuje podporu při přípravě, realizaci i vyhodnocování krajských akčních plánů na úrovni kraje a školních akčních plánů či plánů aktivit na úrovni škol.  Z hlediska forem má metodická podpora podobu metodických materiálů, které jsou dostupné v elektronické podobě (dokumenty, videometodiky, webináře aj.), i přímé podpory. Ta se uskutečňuje především prostřednictvím odborných garantů v krajích, ať už jde o osobní schůzky a konzultace nebo tematicky zaměřené semináře, workshopy či sdílení příběhů dobré praxe. Metodická podpora se zaměřuje jak na metodiku tvorby akčního plánu, tak na naplňování jednotlivých oblastí intervencí, jež tvoří jeho obsah. 

Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  

 

Podpora KAP

Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 

 

Oblasti intervencí

Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervencí , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).

 

Jak pracovat v IS P-KAP
Kromě metodické podpory k tvorbě akčních plánů připravil projekt P-KAP i nový kanál s videonávody pro snadnější obsluhu IS P-KAP, informačního systému projektu podpory krajského akčního plánování. Najdete ho na serveru Youtube.com. Jedná se o krátká videa, která krok za krokem provádějí uživatele základními operacemi v systému od prvního přihlášení po stahování souborů a vkládání vlastních dokumentů. Nezapomíná ani na návod při ztrátě hesla, požadavku na změnu údajů apod. Název kanálu je NUVIS, adresa je https://www.youtube.com/channel/UCXeagw4YMwErv0gISLl-3xg