Všech 14 krajů  má schválený svůj první Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP I), věnují se jeho implementaci, na níž mohou čerpat finanční podporu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. Zároveň vytvářejí KAP II, předkládají jej ke schvílení ministerstvu školství (postupně jsou KAP II schvalovány) a v krajích se připravují implementační projekty pro druhé období krajského akčního plánování.