Naplánujte využití HW a SW ve výuce dřív, než ho pořídíte

Aktivitou, která je školami dle výstupů II. vlny dotazníkového šetření P-KAP považována za zásadní pro posun v oblasti Digitální kompetence, je vypracování plánu pro začlenění HW a SW do výuky, včetně nových výukových metod. Není-li takový plán připraven předem, často se stane, že nově pořízený HW nebo SW zůstane ve škole nevyužit. Dle dotazníkového šetření však tuto aktivitu realizuje pouze 25 % škol. V opatřeních, která by školám pomohla, je nejčastěji zmíněno právě pořízení HW nebo SW. Praxe však ukazuje, že toto opatření samo o sobě nefunguje.

Pořízení nového HW či SW je nezbytné ve škole koordinovat právě s aktivitami modernizace výuky včetně vytvoření plánu začlenění do všech předmětů, kterých se týká. Současně je třeba počítat s pravidelností obnovy vybavení.

Photo by Austin Distel on Unsplash.jpg

Jedním z často zmiňovaných problémů škol je nedostatečné vybavení, přesto situaci v oblasti digitální gramotnosti můžete zlepšit už tím, že se zaměříme na to, co umí vaši pedagogové a jak to předat ve výuce pomocí minimalistických řešení.

Na vybavení vyčleňte prostředky a neměňte prioritu investic v průběhu (občas se vyčleněné prostředky na DT použijí nakonec jinde – tím se prohlubuje propast a příště musí být investice o to vyšší). Nepořizujte speciální vybavení do obecných předmětů (hlasovací zařízení, jazykové laboratoře…), použijte pouze běžnou kancelářskou techniku, případně mobilní zařízení studentů, klidně ve dvojicích nebo týmech, ve kterých budou řešit zadaný problém. Tato metoda se nazývá BYOD (Bring Your Own Device) a kromě použití ve firmách se přenáší i do škol. Používají ji například na gymnáziu v Sokolově. Důležité je vlastnit alespoň pár rezervních zařízení pro případ nedostatku vlastních kusů. 

Použití nových výukových metod je sice ze začátku náročné na čas pedagogů, ovšem studenti na ně reagují s velkým nadšením. Na některých středních školách situaci řeší pravidelným obnovováním a inovováním ŠVP. V některých školách i třeba jednou za 1 až 2 roky. Dále jsou často začleňovány do výuky nové výukové metody jako obrácená třída, například na OA Husova České Budějovice, nebo Peer program (P2P učení neboli vrstevnické učení), např. na Smíchovské střední průmyslové škole.

Foto: Unsplash, fotobanka zdarma (Photo by Austin Distel on Unsplash)