Náborové aktivity aneb Dejte o sobě vědět!

Existuje celá řada způsobů, jak zviditelnit konkrétní školu a motivovat žáky a jejich rodiče, aby při vyplňování přihlášky ke studiu zvolili právě tuto, a ne jinou, vzdělávací instituci. Školní webové stránky, organizování dne otevřených dveří a různé burzy vzdělávací nabídky jsou už samozřejmostí. Proto školy hledají další způsoby, jak upoutat a vybudovat si v regionu dobré jméno. Řada škol při tom chytře využívá možností spolupracujících firem nebo zapojí do náboru své žáky. V některých oborech školám významně pomáhá profesní svazy.

Komunikujte proměnu tradičních oborů aneb Everybody do školky

Jak představit studijní či učební obor a mluvit přitom jazykem těch, kteří by se na příslušnou střední školu nebo učiliště měli hlásit? Svaz školkařů ČR to vyzkoušel.

 

Vyber si ten správný obor

Netradiční způsob prezentace vlastní školy zvolila Akademie řemesel Praha - Střední škola technická. Ve spolupráci s partnerskou firmou Metrostav nabízí pražským základním školám výukové materiály k volbě povolání. 

 

Nábor věcí veřejnou...

Příklad Střední průmyslové školy dopravní, a. s., v pražském Motole ukazuje, jak lze spojit PR akci s náborem a ještě přispět k zušlechtění veřejného prostranství.

 

Tuhle tramvaj jsem vyrobil já

Dopravní podnik města Brna a Integrovaná střední škola automobilní Brno dlouhodobě spolupracují při praktické výuce žáků. Přišli i se zajímavým nápadem, jak propagovat spolupráci, vyučované obory a a zároveň posilovat hrdost žáků na vlastní práci. 

 

LIBVERDA: Výstava jako klíč k významnému zviditelnění školy v regionu

V současné době využívají školy všechny možnosti, jak seznámit veřejnost se svojí vzdělávací nabídkou. Velmi vděčné jsou přitom akce výstavního charakteru, jak ukazuje příklad Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse v Děčíne-Libverdě.