Náborové aktivity aneb Dejte o sobě vědět!

Existuje celá řada způsobů, jak zviditelnit konkrétní školu a motivovat žáky a jejich rodiče, aby při vyplňování přihlášky ke studiu zvolili právě tuto, a ne jinou, vzdělávací instituci. Školní webové stránky, organizování dne otevřených dveří a různé burzy vzdělávací nabídky jsou už samozřejmostí. Proto školy hledají další způsoby, jak upoutat a vybudovat si v regionu dobré jméno. Řada škol při tom chytře využívá možností spolupracujících firem nebo zapojí do náboru své žáky. V některých oborech školám významně pomáhá profesní svazy.

Vyber si ten správný obor

Netradiční způsob prezentace vlastní školy zvolila Akademie řemesel Praha - Střední škola technická. Ve spolupráci s partnerskou firmou Metrostav nabízí pražským základním školám výukové materiály k volbě povolání. 

 

Nábor věcí veřejnou...

Příklad Střední průmyslové školy dopravní, a. s., v pražském Motole ukazuje, jak lze spojit PR akci s náborem a ještě přispět k zušlechtění veřejného prostranství.

 

Tuhle tramvaj jsem vyrobil já

Dopravní podnik města Brna a Integrovaná střední škola automobilní Brno dlouhodobě spolupracují při praktické výuce žáků. Přišli i se zajímavým nápadem, jak propagovat spolupráci, vyučované obory a a zároveň posilovat hrdost žáků na vlastní práci. 

 

LIBVERDA: Výstava jako klíč k významnému zviditelnění školy v regionu

V současné době využívají školy všechny možnosti, jak seznámit veřejnost se svojí vzdělávací nabídkou. Velmi vděčné jsou přitom akce výstavního charakteru, jak ukazuje příklad Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse v Děčíne-Libverdě.