Nabídka webinářů k tématům akčního plánování květen-červen 2020

Vážená paní / Vážený pane,

rádi bychom Vás informovali, že projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky, pořádá v období květen – červen 2020 webináře na aktuální témata v každé obsahové oblasti krajského akčního plánování, spojené se sdílením zkušeností a inspirativních příkladů z praxe krajů a škol. Přikládáme souhrnný seznam webinářů včetně termínů a možnosti registrace.

Webináře se uskuteční prostřednictvím MS TEAM. Účastník registrací souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu tohoto setkání.

Věříme, že Vás některé z témat zaujme a těšíme se na setkání s Vámi.

projektový tým P-KAP

 Přehled webinářů P-KAP květen – červen 2020

OBLAST INTERVENCE NÁZEV WEBINÁŘE
TERMÍN ZÁZNAM WEBINÁŘE
Kariérové poradenství  Předčasné odchody ze vzdělávání v akčním plánování,
výměna zkušeností a inspirace - Program
  7. 5. 2020
13:00–15:00
 ZDE
 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  Podpora podnikavého absolventa na bázi podnikání
(sdílení zkušeností - minipodniky, soutěže, projekty)  -   Program
  4. 6. 2020
13:00–15:00
 ZDE
 Rozvoj škol jako center celoživotního učení  Krajská podpora středních a vyšších odborných škol v poskytování
dalšího vzdělávání s inspirací a výměnou zkušeností - Program
 16. 6. 2020
10:00–12:00
 ZDE
 Podpora polytechnického vzdělávání  STEM budoucnosti v Polytechnickém vzdělávání
- aplikace zahraničních zkušeností -   Program
 17. 6. 2020
16:00–18:00
 AKCE PROBĚHLA
 Digitální kompetence  Online výuka po návratu do škol,
 inspirace a sdílení zkušeností - Program
 19. 6. 2020
10:00–12:00
  AKCE PROBĚHLA
 Rozvoj výuky cizích jazyků  Osobnostní rozvoj učitelů cizích jazyků,
výměna zkušeností - Program
 24. 6. 2020
10:00–12:00
 AKCE PROBĚHLA
 Odborné vzdělávání vč. spolupráce škol se zaměstnavateli  Praktické vyučování online?
 (inspirace a sdílení zkušeností) -   Program
 24. 6. 2020
13:00–15:30
 AKCE PROBĚHLA
 Čtenářská a matematická gramotnost  Aktivity IKAP pro oblast rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti
se zohledněním specifik SOŠ a SOU – výměna zkušeností a inspirace - Program
 26. 6. 2020
 9:30–12:00
  AKCE PROBĚHLA
 Podpora inkluze  Vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných,
výměna zkušeností z krajů - Program
 26. 6. 2020
13:00–15:00
  AKCE PROBĚHLA