Moravskoslezský

Fotolia_79975188_Subscription_L.jpg kraj je šestým největším a třetím nejlidnatějším krajem v ČR. Řadí se zároveň mezi ty s nejvyšším počtem středoškolských studentů. Je jim k dispozici zhruba 140 středních a vyšších odborných škol.  Po letech úbytku žáků, souvisejícím s celorepublikovým demografickým propadem ve věkové kategorii 15letých, se situace zvolna stabilizuje a prognóza pro příští desetiletí je mírně optimistická. Z hlediska dlouhodobých záměrů proběhla v kraji optimalizace sítě škol, po níž následuje optimalizace oborová. Jejím cílem je zvýšení kvality vzdělávání a kompatibilita studijních oborů s potřebami trhu práce. Účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol představuje krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i moravskoslezské školy. 

 Odborný garant v Moravskoslezském kraji

 Ing. Mgr. Lenka Návratová 


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

a další novinky ze vzdělávací oblasti v Moravskoslezském kraji 


INSPIRACE A ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOL V KRAJI