Mgr. Petr Pagáč

j.jpg Odborný garant ve Zlínském kraji  

Jsem absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Celou svoji profesní kariéru jsem absolvoval ve školství, nejprve jako učitel a později jako ředitel školy. Co mne zajímá a baví na projektu P-KAP je tvorba modelu strategického řízení školy podpořeného statistickými daty, ale především z toho vyplývající spolupráce s řediteli škol a týmy pro tvorbu školních akčních plánů. A k tomu bych chtěl jako odborný garant v našem kraji přispět.

Kontakt: petr.pagac@npicr_cz (petr.pagac@nuv_cz)