Mgr. Martina Kaňáková

e.jpg Garant oblasti Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů

V Národním ústavu pro vzdělávání (od 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut ČR) působím od roku 2002 jako kmenový zaměstnanec v oddělení Mezinárodní spolupráce. Měla jsem možnost vést několik mezinárodních projektů z programu Leonardo da Vinci a programu LLP, do kterých byl NÚV zapojen jako projektový partner. Působím jako národní koordinátorka mezinárodní expertní sítě ReferNet, která přináší Informace zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi. Od roku 2016 koordinuji Národní referenční bod pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (NRP EQAVET CZ). Poslední dva roky působím také jako členka národního týmu ECVET expertů při Domu zahraniční spolupráce.

Měla jsem možnost nasbírat zkušenosti při působení v několika individuálních projektech národních – ať už jako lektor v projektu Metodika II (2009-2012), nebo jako expert v projektech, které se primárně věnovaly odbornému vzdělávání, např. Partnerství a kvalita (2008), Kurikulum S (2019-2012). Jako manažerka klíčové aktivity 2- Vzdělávání  jsem působila v projektu POSPOLU (2012-2015), kde jsem se podílela např. na vytvoření kurzů pro odborníky z praxe a instruktory praktického vyučování, ale i na tvorbě Koncepční studie. V projektu P-KAP působím v roli garantky intervence Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Kontakt: martina.kanakova@npicr_cz (martina.kanakova@nuv_cz)