Mgr. Lýdie Valešová

Valešová Lidie Garant oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků

Vystudovala jsem obor Angličtina/Společenské vědy na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracovala jsem jako pedagog s dospělými studenty v jazykových školách a soukromých kurzech, i s žáky na běžných středních školách. Vedle pedagogické práce jsem se podílela na překladech, výuce pedagogických pracovníků a projektech mezinárodní spolupráce škol.

S Národním ústavem pro vzdělávání spolupracuji dlouhodobě od roku 2009 v rámci pravidelných kurzů anglického jazyka pro zaměstnance. Jako členka odborné skupiny CIJ při NÚV jsem pracovala na revizi tvotby ŠVP na SOŠ. Pravidelně přispívám anglickými texty do časopisu Rozhledy.

V rámci projektu P-KAP pracuji na pozici garantky oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků.

kontakt: lydie.valesova@nuv_cz