Mgr. Květa Popjuková

Popjuková Květa Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

Vystudovala jsem postupně obor biologie na BF JU (dnes PřF JU) v Českých Budějovicích a obor botanika na PřF UK v Praze. Po škole jsem se věnovala praxi jako botanik Správy CHKO Křivoklátsko, kde jsem mj. spolupracovala na implementaci projektu NATURA 2000 do ČR. Později jsem nastoupila na Ministerstvo životního prostředí, kde jsem se věnovala územní ochraně nejprve maloplošně zvláště chráněných území a po mateřské dovolené velkoplošně zvláště chráněných území.

Do projektu P-KAP si přenáším zkušenosti např. s plánováním a vyhodnocováním aktivit na 10leté období, s cíleným vyjednáváním za účelem dosažení konsenzu, s tvorbou koncepčních dokumentů  apod.

Kontakt: kveta.popjukova@npicr_cz (kveta.popjukova@nuv_cz)