Metodická podpora projektu P-KAP v oblasti intervence CŽU

Metodická podpora vychází z konceptu rozvoje gymnázií, středních a vyšších odborných škol jako center celoživotního učení (CŽU) a potřebných dovedností k poskytování dalšího vzdělávání dospělých (DVD).

Pracovníci střední školy, která se zabývá dalším vzděláváním dospělých a vzděláváním seniorů, by měli mít znalosti v několika rovinách CŽU:
-        rovina znalostí systému DVD (včetně NSK, Národní soustavy povolání (NPP), procesu akreditace  programů DV, procesu získání autorizace pro uznávání PK);
-        rovina pedagogického projektování (plánování realizace vzdělávání, tvorba programů DV, plánování procesu evaluace vzdělávání);
-        rovina znalostí specifik projektování, vedení výuky a zjišťování výsledků učení a hodnocení výsledků učení dospělých a seniorů.

Metodická podpora bude orientována:
-      na gymnázia;
-      na školy, které ještě nerealizovaly další vzdělávání dospělých a mají o něj zájem;
-      na školy, které byly účastníky projektů UNIV 1, UNIV 2 a chtějí znovu začít či inovovat další vzdělávání dospělých, nebo se stát autorizovanou osobou;
-      na školy, které se zúčastnily projektu UNIV 3.

Metodická podpora se zaměří:
-      na realizaci dalšího vzdělávání a jeho kvalitu ve středních a vyšších středních školách v jednotlivých krajích;
-      na rozvoj škol jako center CŽU tam, kde dosud nejsou ustavena (jejich vznik je přitom v souladu s plánem rozvoje sítě škol-center CŽU v kraji a příslušné školy        mají zájem i možnosti);
-      na rozvoj stávajících center, která vznikala v rámci projektu UNIV 2 KRAJE;
-      na další rozvoj stávající činnosti regionálních sítí škol-center CŽU, které postupně vznikaly od projektu UNIV, UNIV 2 KRAJE a UNIV 3 v jednotlivých krajích;
-      na rozvoj a vznik sítě škol v Praze (která nebyla podpořeným krajem v projektech ESF).  

Metodická podpora bude poskytována:
-        nabídkou seminářů pro gymnázia;
-        nabídkou seminářů pro střední odborné školy, které doposud neposkytují DVD;
-        nabídkou seminářů pro střední odborné školy, které se zúčastnily projektů UNIV 1 a UNIV 2 KRAJE a mají zájem znovu poskytovat, či inovovat DVD;
-        nabídkou seminářů pro střední odborné školy a VOŠ, které se zúčastnily projektu UNIV 3, jsou autorizovanými osobami, či se jimi chtějí stát a mají zájem                  prohloubit si znalosti v autorizaci, pedagogickém projektování, v tvorbě konkrétního zadání;
-        individuálním poradenstvím pro střední odborné školy a gymnázia, vycházející z potřeb škol;
-        poradenstvím vycházející z potřeb kraje při podpoře rozvoje sítí středních škol jako Center CŽU.