Maturita v hotelu Hilton

Praha a její příběh - na toto téma museli žáci ve školním roce 2016/2017 připravit svou profilovou část maturitní zkoušky, která se uskutečnila přímo v prostorách významných pražských hotelů a restaurací.

DSC_0597.JPG

Ve Středním odborném učilišti gastronomie, sídlícím v  Praze-Malešicích, ulici U Krbu, se odborný výcvik uskutečňuje především v předmětu Provoz v gastronomii (s dotací 1248 vyučovacích hodin za celou dobu studia) a Výroba a odbyt v gastronomii. Škola má uzavřené smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování asi s 30 předními pražskými hotely a  restauracemi s vyšší úrovní služeb. Žáci zde pracují pod dohledem instruktorů, kteří se rekrutují z nejlepších pracovníků jednotlivých pracovišť. Jejich úzká spolupráce s učiteli odborného výcviku zaručuje kvalitní sepětí teoretické a praktické výuky.

Uvedená pracoviště se mimo jiné podílejí na realizaci profilové části maturitní zkoušky – a to praktické zkoušky z odborných předmětů.  Ta probíhá v hotelu či restauraci, ve které žák vykonával odborný výcvik v posledním, čtvrtém ročníku. Hlavním úkolem této části maturitní zkoušky je uspořádání gastronomické akce na zadané téma. Jedná se o skupinový úkol, v jehož rámci však má každý ze žáků přesně stanovené vlastní zadání. Akce je reálná a pro zdárné splnění úkolu je zapotřebí komunikovat se spolužáky i se zaměstnanci pracoviště. Pracoviště zaměstnavatele poskytuje pro zdárný průběh praktické zkoušky prostory a zařízení, potřebné suroviny a samozřejmě tak potřebnou součinnost svých zaměstnanců. 

Tak nám zabili Ferdinanda... aneb Maturita v hotelu Hilton

Pro školní rok 2016/2017 stanovila škola pro praktickou část maturitní zkoušky téma Praha a její příběh. Žáci vykonávající zkoušku v hotelu Hilton si zvolili podtéma Tak nám zabili Ferdinanda… Ve svém scénáři nejprve podrobně popisují historii a současnost hotelu Hilton Prague. Dále zmiňují osobnost Jaroslava Haška a jeho stěžejní dílo. Raut, který žáky naplánovali, je prodchnut prvorepublikovou atmosférou a dobovými jídly – zřejmě i těmi, na kterých si i Hašek rád pochutnával. Scénář je doplněn kalkulacemi, nákresem místnosti, harmonogramem akce, žádankami apod.

Žáci jsou hodnoceni jak za písemné vypracování přípravy praktické zkoušky, tak, a to především, za její vlastní provedení. Zkoušku skládá společně více žáků, ale hodnocení je prováděno jednotlivě v souladu s § 18 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009.

Oboustranně výhodná spolupráce

Zaměstnavatelé si spolupráci se školu cení; jedná se o možnost náhledu do problematiky odborného vzdělávání, ale i o příležitost se na tomto vzdělávání spoluúčastnit. Otevírá se prostor pro uplatnění jejich reklamy, získání potenciální brigádníků či nových zaměstnanců apod.  

Škola si naopak pochvaluje vznik či prohloubení formálních i neformálních vztahů s trhem práce, finanční přínos pro žáka za odvedenou práci, zároveň je akce také reklamou školy. Žáci díky spolupráci se zaměstnavateli v celém průběhu studia lépe vnímají význam činností odborného výcviku v reálném světě – a to je pro ně velmi cenná zkušenost.

 Obor vzdělání: Gastronomie

Obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie nahradil při svém vzniku obory 65-41-L/005 Číšník a 65-41-L/006 Kuchař. Absolventi najdou uplatnění ve středních pracovních pozicích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Uplatní se též ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci-specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání.


Foto: Archiv Středního odborného učiliště gastronomie v Praze-Malešicích

DSC_0564.JPG

DSC_0549.JPG

DSC_0645.JPG

DSC_0608.JPG