Lipová ratolest

Svaz pro zakládání a údržbu zeleně pořádá každoročně soutěž pro žáky zahradnických učilišť a středních škol. Výsledky žákovských prací jsou už k vidění v parcích a ulicích osmi měst.  

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ)  patří mezi zahradnické svazy. Vznikl v roce 2001 především proto, aby se zvýšila kvalita a význam zahradní a krajinářské tvorby v České republice. Mezi jeho cíle patří mimo jiné spolupráce se zahradnickým školstvím všech stupňů, aktivní účast na tvorbě učebních plánů či podpora soutěží zahradnických učilišť a středních škol.

smetanovy sady.jpg

Již od roku 2008 pořádá SZÚZ soutěž pro žáky středních zahradnických škol pod názvem Lipová ratolest. Cílem tohoto soutěžního klání je zvýšit kvalitu práce a zručnost budoucích zahradníků, ukázat přítomným pedagogům měnící se a zvyšující se požadavky na profesi zahradníka – krajináře ale také předvést laické veřejnosti, že pro tuto profesi je zapotřebí zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení.

První dva ročníky soutěže se konaly v Brně v prostorách výstaviště. O to, aby práce mladých zahradníků zůstala zachována i pro budoucnost, se zasloužil jihlavský magistrát, který v roce 2010 soutěž „přenesl“ do ulic města. Soutěž se koná každoročně v jiném městě ČR. Zvolené město hradí náklady na materiál a přípravně práce, ale práce žáků v hodnotě několika desítek tisíc korun je pro město zdarma. Občané tak získají kvalitní plochu veřejné zeleně zrealizovanou soutěžními týmy zahradnických škol pod dohledem odborné poroty. A soutěž je také velmi atraktivní pro diváky, protože na vlastní oči vidí, jak se rodí dílo zahradní a krajinářské tvorby. 

Foto: archiv SZÚZ