LIBVERDA: Výstava jako klíč k významnému zviditelnění školy v regionu

V současné době využívají školy všechny možnosti, jak seznámit veřejnost se svojí vzdělávací nabídkou. Velmi vděčné jsou přitom akce výstavního charakteru, jak ukazuje příklad Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse v Děčíne-Libverdě.

Výstavy jsou zajímavé nejen pro vyučující a žáky školy, ale především přitahují širokou veřejnost – potencionální studenty, jejich rodiče, profesionály, ale i laiky a amatéry, kteří se o danou oblast zajímají. Příkladnou akci každoročně organizuje Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse v Děčíně-Libverdě pod názvem Zahradnicko-zemědělská výstava LIBVERDA.

Fotolia_75371107_Subscription_L.jpg

Výstava se pořádá pravidelně v měsíci září a její záběr je opravdu široký. Koná se ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a Českým svazem chovatelů Děčín, s Agrární komorou Děčín a s Ministerstvem zemědělství - Agenturou pro zemědělství a venkov Děčín. Škola veřejnosti předkládá to nejlepší, co buď sama, nebo ve spolupráci se svými partnery připravila. Například pro nejmenší návštěvníky jsou to jízdy na ponících nebo soutěže, které je hravou formou seznámí s chovem včel na školním hospodářství. Během celé výstavy probíhají ukázky parkurového ježdění. Také botanická zahrada je volně přístupná, a navíc zde návštěvníci mohou shlédnout ukázky výcviku psů – agility. Ve školní prodejně Azalea je zase k vidění expozice exotického ptactva a praktická ukázka vazby svatebních kytic a dekorací. Zmíněné aktivity nejsou samoúčelné, naopak přímo korespondují se vzdělávací nabídkou školy, kde zároveň probíhají „dny otevřených dveří“, a pedagogický sbor je k dispozici pro zodpovězení jakýchkoli otázek.

Se vzděláváním též souvisí expozice umístěné na volných plochách u školy: floristická show  spojená mimo jiné s ukázkou dekorace svatebních vozů, ukázka lisování a následně prodej farmářského moštu a především prezentace zemědělské techniky a malé zahradnické mechanizace.  Není možné opomenout, že u příležitosti konání výstavy je vydáván opravdu exkluzivní katalog. Ten obsahuje nejen seznam vystavujících firem a inzertní část, ale též další články a příspěvky související s chodem školy. Děčínská výstava opravdu stojí za zhlédnutí. 

Foto: fotobanka NÚV