Liberecký

Liberecky.jpg kraj je na 13. místě rozlohou i počtem obyvatel, jimž je k dispozici zhruba padesát středních a vyšších odborných škol.  Významným strategickým cílem ve školství je zvrátit dlouhodobě nepříznivou vzdělanostní strukturu v kraji. Ještě v roce 2014 tu byli nadprůměrně zastoupeni obyvatelé se základním vzděláním, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce, zatímco podíl středoškolsky vzdělaných osob byl nízký. Zájemci o studium zároveň dávali přednost školám poskytujícím všeobecné vzdělání. Do popředí zájmu kraje i škol se dostává kvalita vzdělávání. Důraz je kladen jak na vybavenost škol, tak na osobnost pedagoga, jeho odborné kompetence i vztah k žákům, a na budování dobrého klimatu ve školách. Krajské akční plánování nabízí kraji i školám účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol. Proto se do něj školy postupně zapojují.  

 

Odborný garant v Libereckém kraji

Mgr. Gabriela Černá

 


 KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  (dokument KAP 1)

a další novinky ze vzdělávací oblasti v Libereckém kraji 


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE ZE ŠKOL V KRAJI