Lenka Návratová

Vystudovala jsem Vysokou školu báňskou v Ostravě, ekonomickou fakultu a Univerzitu Karlovu v Praze, studijní obor Management vzdělávání. Vykonávala jsem pozici vedoucí personálního útvaru a vzdělávání, kde jsem si osvojila problematiku firemní kultury, vzdělávání dospělých, hodnocení pracovníků a jejich kariérový růst. Získané zkušenosti z působení na personálním útvaru jsem předávala také studentům Vysoké školy v Ostravě. Převážná část mého profesního života je spojena s pedagogickou činností. S problematikou středního a vyššího odborného vzdělávání mám velmi bohaté zkušenosti, které jsem získala dlouhodobou pedagogickou a řídící praxí ve středních odborných školách, na vyšší odborné škole a také na vysoké škole. Nyní působím v NÚV Praha jako odborná garantka projektu podpory krajského akčního plánování. 

Kontakt: lenka.navratova@nuv_cz