Legislativní ukotvení tohoto pojetí

Toto pojetí jazykového vzdělávání je ukotveno v řadě evropských i národních strategických dokumentů, mezi něž patří:

  • závěry zasedání Evropské rady – Barcelona 2002
  • ET 2020, Strategie vzdělávací politiky 2020
  • Národní plán výuky cizích jazyků
  • Rámcový vzdělávací program.