Lázně Be in Karlín

Druhý ročník vzdělávací konference se letos zaměřuje na současné trendy, metody a inovace v pedagogice. Tradiční formát konferencí je přežitý, tvrdí organizátoři, proto letos pořádají „Lázně Be in Karlín“ – prožitkové, praktické, inspirující a relaxační.

Karlínská obchodní akademie se v loňském první ročníku konference zaměřila na téma sociálního podnikání, letos navazuje programem, který by měl pomoci lépe si ujasnit vizi učitele, studenta a rodiče ve škole 21. století. BE IN KARLÍN proběhne ve spolupráci s Magistrátem Hl. města Prahy, Konsorciem pro Karlín a VOŠE, EDUin, Ashoka a dalšími.

Inspirací letošního pojetí se stala zážitková pedagogika, metody konstruktivismu a konektivismu. Program lázní BE IN KARLÍN je rozdělen do tří částí – na úvod lázeňské sympozium, tedy panelovou diskusi, následují procedury, tj. workshopy, jichž bude kolem třiceti. Účastníkům nabídnou Inhalaci měkkých dovedností, Inspirující koupel v nových vzdělávacích trendech, Inspirující i relaxační lázeň. (Eurytmie, Motivace, Prezentační dovednosti, Dějepisná hra, Tandemová výuka, Inkluze, Nezraňující komunikace, Laboratorní škola, Bothmerova gymnastika, Kurz vaření kávy, Jóga, Dramatizace ve výuce německého jazyka, Hejného metoda, Myšlenkové mapy, Storytelling a další.) Závěrečnou část tvoří večerní audiologie a pitná kúra za účasti Svatavy Antošové a Jany Koubkové.

beinkarlinmozaika.jpg

Hledáme odpověď, hledejte s námi!

Jak být jako učitelé potřební a užiteční svým žákům, studentům i celé společnosti? Jak zajistit, aby obsah a způsob výuky odpovídal reálným potřebám žáků, studentů i zaměstnavatelů? Jak učinit vzdělávání smysluplným? Jak zajistit, aby přispívalo trvalému společenskému, ekonomickému a kulturnímu rozvoj naší země? To jsou zásadní otázky, k jejichž zodpovězení by měla tato „nekonference“ přispět. Cílem je:

1. Popularizovat nové metody a témata výuky vedoucí k odpovědnosti a podnikavosti našich žáků/studentů.

2. Umožnit všem učitelům, kteří inspirují či kteří inspiraci hledají:

  • navázat kontakt a pravidelně se setkávat (tj. stát se součástí komunity napříč školami)
  • obohatit výuku o nové trendy ve vyučování,
  • vzájemně si vyměňovat zkušenosti,
  • načerpat energii a odpočinout si.

3. Rozšířit pracovní skupinu učitelů, kteří se aktivně podílejí na vytváření metodiky a koncepce  týkající se nového pohledu na výuku akcentující význam společenské odpovědnosti.

4. Komunikovat naše cíle směrem k zřizovateli a MŠMT.

5. Získat zpětnou vazbu od učitelů, žáků, studentů a podnikatelů na nové trendy a metody výuky.

6. Propojit svět kantorský, studentský a podnikatelský.

Kdy, kde a pro koho?

LÁZNĚ BE IN KARLÍN se uskuteční 2. června 2017 v prostorách Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Kollárova 5 v Praze 8.  Lázně budou otevřené jak odborné veřejnosti tj. učitelům, expertům, myslitelům, vizionářům, podnikatelům, tak i zainteresovaným Pražanům a studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol. Podle organizátorů by byl ideální stav účastníků zhruba 50 % učitelé, 15 % studenti, 5 % podnikatelé, 10 % vedení škol, 5 % zástupci zřizovatele a MŠMT, 5 % média.

Bližší informace na: www.beinkarlin.cz