Krátce k ŠAP

SOŠ Jarov se rozhodla vyzkoušet akční plánování jako jedna z prvních v Praze. O vybraných oblastech jejich školního akčního plánu hovoříme s zástupcem ředitele pro organizační záležitosti  Davidem Fresarem, který má na starosti koordinaci týmu, který zpracovává a realizuje školní akční plán,  a zástupcem ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů Zdeňkem Šerákem.

„Na projektu krajského akčního plánování se podílíme od samého počátku. Spolupracovali jsme už s Magistrátem hl. m. Prahy na přípravách krajského akčního plánu, jsme byli v odborných komisích, např. pro polytechnické vzdělávání, jako odborná škola jsme KAP v průběhu tvorby připomínkovali. Měli jsme tak určitou výhodu a mohli jsme se na náš vlastní školní akční plán dobře připravit,“ říká zástupce ředitele Fresar. Vzhledem k tomu, že škola se dlouhodobě úspěšně věnuje mnoha aktivitám, které jsou v jednotlivých tematických oblastech předmětem akčního plánování, pracovní tým ŠAP se v těchto případech rozhodl zaměřit se na udržení stávajícího stavu.

Fotolia_4458233_Subscription_L.jpg

„Spolupráci s trhem práce a partnery máme tak rozvinutou, že už moc nad rámec toho, co děláme, jít nemůžeme. V jiné oblasti jsme se v ŠAPu zaměřili na ´vyšperkování´ toho, co už běží. Například v rámci spolupráce se základními školami jezdí jejich žáci 2x týdně do našich dílen a na zahradu, kde výuku v rámci  polytechnické výchovy vedou naši mistři za asistence našich učňů,“ dodává David Fresar. „Máme 8 skupin, které se v průběhu školního roku střídají a děti si v nich zkoušejí vždy nějaké řemeslo nebo činnost. Dvě skupiny pracují na zahradě, šest v našich dílnách. Pro žáky je to něco nového, máme pozitivní ohlasy také od rodičů – píšou i e-maily, že dítě přišlo nadšené, že něco vyrábělo a že si odneslo domů třeba malý kovový svícínek, který si vyrobilo v zámečnické dílně. Pro velkou část dětí, které vyrůstají na pražských sídlištích, je manuální práce nová zkušenost – a většinu z nich to chytne,“ potvrzuje zástupce pro odborný výcvik stavebních oborů Zdeněk Šerák.

Celoživotní učení: rekvalifikace i akce pro rodiče s dětmi

Přestože oblast celoživotního učení nepatří k hlavním prioritám školy, je certifikovanou osobou s právem poskytovat kvalifikace a rekvalifikace v několika oborech a provozuje svářečskou školu. V rámci akčního plánování se zapojila s dalšími pražskými odbornými školami i do aktivit pro děti a jejich rodiče v projektu Hospodářské komory hl. m. Praha Cesta za řemeslem. „V sobotu dopoledne přicházejí v průběhu školního roku děti s rodičem či prarodičem do našich dílen. Pod dohledem učitele odborného výcviku je čeká vždy ochutnávka vybraného řemesla a možnost odnést si vlastnoruční výrobky. Z kapacitních důvodů na žádné rozsáhlejší projekty v současné době nemáme prostor. Naši mistři jsou hodně vytížení, snažíme se maximálně věnovat žákům počátečního vzdělávání i nad rámec běžné výuky,“ konstatuje Zdeněk Šerák.

Zahraniční stáže i pro E obory

„Kapitolou našeho ŠAPu, na kterou jsme hrdí, je inkluzivní vzdělávání, které se nám daří,“ říká zástupce David Fresar, který měl tvorbu ŠAPa koordinaci pracovního týmu na starost. „Máme i obory skupiny E pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro všechny žáky je k dispozici školní poradenské pracoviště. Kromě psychologů máme i speciálního pedagoga a etopeda. Daří se nám udržet žáky až do konce studia, předčasných odchodů je velmi málo,“ konstatuje.

SOŠ Jarov je zároveň jednou z prvních škol, která zařadila pro programu zahraničních stáží i žáky E oborů. „Zpočátku jsme měli trochu obavy především z většího jazykového handicapu, protože u těchto oborů je menší rozsah teoretické výuky včetně jazyků. Po odborné stránce jsme ale pochybnosti rozhodně neměli, protože žáci našich E oborů jsou velmi šikovní, mají k řemeslu a manuální práci bližší vztah. Ukazuje se to i na odborných soutěžích, kam je vysíláme a kde v konkurenci obsahují přední místa. Rozhodli jsme se jim umožnit také zkušenost zahraniční odborné stáže,“ vysvětluje Fresar.

Tito žáci jezdí na 17denní stáže do španělských firem, které jsou partnery školy pro stavební obory, a jsou zapojeni přímo v pracovním procesu. Opakovaně se ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí. „Dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od rodičů i od firemních partnerů, kde jsou žáci na stáži. Dokáží se zapracovat stejně jako žáci klasických učebních, ale i maturitních oborů. Nakonec ani jazyk není handicapem, o tom, co potřebují, se domluví. Navíc tato zkušenost přispívá ke zvýšení jejich samostatnosti, sebevědomí, o odbornosti ani nemluvě. Žáci i okolí vidí, že k nim přistupujeme stejně jako k ostatním, to je důležité. Získávají navíc i Europass, který pak mohou využít v životopisu, pro zaměstnavatele je to velmi zajímavá informace.“

Foto: Fotobanka NÚV