Královéhradecký

Hradec_kral.jpg kraj, devátý rozlohou, desátý co do počtu obyvatel, má v současné době více než osm desítek středních a vyšších odborných škol.  Je, podobně jako jiné regiony, značně ovlivněn současným demografickým vývojem, který se v oblasti středního školství projevuje nižším počtem žáků. Podle krajských analýz by se však už od roku 2018 měl tento trend měnit. K důležitým strategickým úkolům ve vzdělávání patří mimo jiné rovnoměrné rozložení nabídky jednotlivých oborů na území kraje i posílení ekonomické stability škol. Krajské akční plánování nabízí kraji i školám účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol. 

Odborný garant v Královéhradeckém kraji

Ing. Mgr. Miloš Rojka 


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ   a další novinky ze vzdělávací oblasti v Královéhradeckém kraji 

Návrhová část  KAP


ŠKOLY V KRAJI