Kraj Vysočina

Fotolia_41825496_Subscription_XXL.jpg kraj Vysočina je pátý největší, ale až dvanáctý co do počtu obyvatel. Má navíc nejnižší míru urbanizace, většina lidí žije v obcích do 500 obyvatel. V oblasti středního vzdělávání je silnou stránkou kraje dostatečná kapacita i oborová pestrost škol. Celkem zde působí 68 středních a vyšších odborných škol.  K důležitým cílům v rozvoji vzdělávání na Vysočině patří zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel, která je oproti průměru ČR slabší, s důrazem na uplatnitelnost absolventů. Znamená to zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a sbližovat jeho výstupy s potřebami trhu práce, ale například také zlepšovat kariérového poradenství. Krajské akční plánování nabízí nástroje ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol nejen na úrovni kraje, ale i jednotlivých škol. Proto se do něj mnohé z nich aktivně zapojují.

Odborný garant v kraji Vysočina

Mgr. Iveta Nemjová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  a další novinky ze vzdělávací oblasti v kraji Vysočina 

KAP_návrh řešení.pdf


ŠKOLY V KRAJI